:: MENI ::

:: Home

:: O nama

:: Misija

:: Program

:: Ciljevi

:: Kontakt
:: Zadaci
:: Vizija
:: MAPA ::
Mapa
:: ČLANICE ::

Federalni hidrometeorološki zavod

Univerzitet ˝Džemal Bijedić˝ Mostar
Energy3 d.o.o Mostar
   
:: Centar za obnovljive izvore energije

Centar je nezavisna, tržišno - orjentirana projektno organizacijska struktura za istraživanje, razvoj i prenos znanja o energiji iz obnovljivih izvora sa održivim razvojem kao vodećim principom za pouzdano, efikasno i po okoliš sigurno snabdijevanje energijom. Pored osnovnih i primjenjenih istraživanja Centar obavlja obrazovnu i kulturnu djelatnost, te pruža stručne usluge zainteresiranim korisnicima, za čiji način i obim postoji međusobna usaglašenost. Centar obavlja konkretne zadatke i aktivnosti kako za domaće tako i za strane partnere u sektorima energetike i industrije, te za potrebe javnih institucija. Za više informacija pogledajte web stranicu Centra.
 


VJETROELEKTRANE
     
   
     
 
Copyright © 2007 Fajic Aner
Web Analytics